Energetyczne Wakacje - I Edycja

Regulations

Regulations of the project

„ENERGETIC HOLIDAYS”

§ 1

GENERAL PROVISIONS

 1. These Regulations define the rules for the participation in the project „ENERGETIC HOLIDAYS”;
 2. The executor of the project is Podkarpacka Foundation for the Development of Culture (PFRK), ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok;
 3. The project office is located at the seat of PFRK, ul. 3 Maja 15/3, 38-500 Sanok;
 4. The project is implemented from 04.08.2014 to 29.08.2014
 5. Classes will be held at the seat of the Organizer, ul. 3 maja 15/3 in Sanok, as well as in sports pitches and other places in the town of Sanok.
 6. Parents are obliged bring along on time and personally pick up children from classes. In case of any changes please inform office of Podkarpacka Foundation for the Development of Culture in writing. Unassisted leaving classes by a child requires the written parental permission.
 7. Parents leave the place where workshops are held after the giving a child directly to the care of the guide, at the end classes it should be reported the picking up of a child. A parent is responsible for the safety of a child before the start and the end time of the classes!
 8. Parents do not participate in the workshops, so as not to distract the kids and not disturb the internal order of classes.
 9. Workshops cover 13 meetings, including the trip.
 10. During the first class there's given a schedule to participants which is also available on the website: www.interpiano.pl.
 11. It's obligatory to have a comfortable sports outfit and footwear for sports activities. 
 12. Number of places in the class is limited. In the case of  filling a group, a list is closed. The adoption to the list is determined by the date of filling application form.
 13. In case of absence of a child in the classes, there is no possibility of making up for them at another time.

§ 2

PARTICIPANTS OF THE PROJECT

 1. The project is addressed to children between 5-11 years old.
 2. The order of admission depends on the order of applications.

§ 3

SCOPE OF SUPPORT

 1. Within the project there will be held the following classes:
 •  „Fotopstryki” (EN: Photo flashes) (4 godz.),
 •  „Ruchy Maluchy” (EN: Move toddlers) (12 godz.),
 •  „Energoludek” (4 godz.),
 •  „Ekoludek” (4 godz.),
 • „prof. Doświadczalski” (EN: prof. Experienced) (4 godz.),
 •  „Telefon Alarmek” (Telephone Small Alert (4 godz.)
 1. The classes will be held 3 times per week from 2-4 hours accordinf to the schedule (annex no 1).
 2. Within the project the participants are guaranteed to:
 • obtain course materials for free,
 • trip to Subcarpathian Energetics Museum in Rzeszow,
 • selected classes will take the form of fun,
 • providing qualified staff implementing classes,
 • drinks and dry snacks during classes.
 1. The person making the declaration of participation, agrees to participate
  in the activities carried out under the Project, and to not interrupt the participation in the project without justified reasons.
 2. Project participants bear the cost of getting to class on their own.

 

§ 4

RECRUITMENT OF THE PROJECT PARTICIPANTS

 1. In order to participate in the project, it's necessary to fill in the declaration of participation which is available on the Organizer's website: www.interpiano.pl
 2. After completion of the recruitment there will be created a list of persons qualified to participate in the project. A list of persons qualified for the Project will be available for access at the office of PFRK.

 

§ 5

PRINCIPLES OF RESIGNATION  FROM CLASSES

 1. Resignation from participation in the project throughout its duration is possible only in justified cases and occurs by a written statement concerning the reasons for resignation.
 2. Justified cases as referred to in point 1 of this paragraph may be due to health reasons or acts of God, and as a rule can not be known by the Participant at the beginning of participation in the project.
 3. The organizer reserves the right to delete from the list of the Project Participants in case of violation by him the hereinwith regulations and principles of social coexistence.

 

§ 6

FINAL PROVISIONS

 1. The Project participant does not cover any costs associated with participation
  in the project, apart from commuting to classes.
 2. The Project participant is required to adhere to these regulations.
 3. The project organizer reserves the right to apply the changes to the Regulations
  during the project.
 4. Cases not covered by these regulations shall be resolved by the Project Organizer.

 

Annex 1

Schedule of classes:

Godzina

AKTYWNY PONIEDZIAŁEK

ENEGRETYCZNY WTOREK

NAUKOWY CZWARTEK

09:00 – 10:00

FOTOPSTRYKI

 

 

10:00 – 11:00

RUCHY MALUCHY

RUCHY MALUCHY

RUCHY MALUCHY

ENERGOLUDEK

PROF. DOŚWIADCZALSKI

11:00 – 12:00

EKOLUDEK

TELEFON ALARMEK

12:00 – 13:00

 

 

 

Poster

Program of "Energetic Holidays"

 

Godzina

AKTYWNY PONIEDZIAŁEK

ENEGRETYCZNY WTOREK

NAUKOWY CZWARTEK

  9:00 – 10:00

FOTOPSTRYKI

 -

 -

10:00 – 11:00

RUCHY MALUCHY

RUCHY MALUCHY

RUCHY MALUCHY

ENERGOLUDEK

PROF. DOŚWIADCZALSKI

11:00 – 12:00

EKOLUDEK

TELEFON ALARMEK

12:00 – 13:00

 -

 -

 Classes will be held from 4th to 29th August 2014 at the office of PFRK, ul. 3 maja 15/3 in Sanok! *

* classes "Ruchy Maluchy" as well as "Fotopsytyki" will be held in various locations throughout Sanok, including on the sports field, playground, castle etc..

 

FOTOPSTRYKI  conducting: photographer

Classes in photography develop sensitivity by inspiring to the individual looking at the world. Children's imagination is unlimited, so all kinds of activities and creative fun stimulate children's activity. At the meetings, children will learn the individual look at themselves and the world around them and practice their concentration and patience. Classes aim to introduce to young participants the magical world of analog and digital photography. All meetings will be planned and adapted to the age of the participants. Each child will have a direct contact with a photo and through play will be encouraged to express himself/herself and show how they see the world around him/her.

PROF. DOŚWIADCZALSKI-conducting:physics teacher with students

The class aims to strengthen children's natural curiosity to discover the laws that rule the world through experimentation. In the role of still inexperienced explorers at every step of children, it raises a lot of questions that they want to answer. Often, their questions put us in astonishment, admiration, sometimes embarrassment, and it happens that in anger as well. So we encourage you to approximate your child to the world of science, physics, chemistry through experiences. Because as claimed by Confucius: "Tell me and I will forget, show me and I will remember, let me do and will understand."

RUCHY MALUCHY-prowadzący nauczyciel w-f

Zajęcia obejmują naukę gier i zabaw ruchowych z elementami biegu, marszu, skoków oraz ćwiczeń kształtujących orientację. Głównym celem zajęć jest rozbudzenie zainteresowań aktywnością ruchową, rozwój układu ruchowego i odpornościowego, kształtowanie umiejętności ruchowych. Zajęcia będą prowadzone w formie gier, co zapewnia doskonałą zabawę, dużo śmiechu i przyjemności czerpanej ze współpracy w grupie. Zajęcia odbywać się będą na świeżym powietrzu - placu zabaw oraz boiskach sportowych.

TELEFON ALARMEK -prowadzący: strażak, policjant, pielęgniarka

Prowadzone są w różnej konwencji zajęciowej. Jedna forma to swobodne zajęcia z wykorzystaniem dramy, ze zmieniającymi się tematami, krótkimi formami przedstawianymi, historyjkami, pantominą. Jest to metoda oparta na działaniu spontanicznym, improwizowanym, które służy wewnętrznemu rozwojowi uczestnika. Polega na odgrywaniu ról. Uczestnik jest sobą w nowej nieznanej dla niego sytuacji.

 Na przykład:

 • Wybierany jest temat związany z umiejętnościami społecznymi, sytuacje z życia, omawiane są według rodzaju trudności, ograniczeń, możliwego nowego zachowania, a później układany jest scenariusz nowej sytuacji z nowym zachowaniem, który jest następnie odgrywany.
 • Uczestnicy układają swój scenariusz wymyślonej historii, prowadzący czuwa by obsadzenie ról polegało na podjęciu przeciwstawnych ról niż mają dzieci w życiu,
  w ten sposób poprzez odegranie czegoś nowego w dramie mogą przełamać swoje ograniczenia, doświadczyć przeżycia siebie w nowej roli, co ułatwia przeniesienie takiego pozytywnego zachowania do życia codziennego.

Zajęcia będa dotyczyć służb ratunkowych oraz numerów alarmowych 999, 998, 997, a także słuszności używania numeru 112. Na poszczególnych zajęciach dzieci odwiedzi policjant, strażak, a także pielęgniarka.

ENERGOLUDEK-prowadzący: nauczyciel fizyki wraz z uczniami

Czym są i jak przemieszczają się ładunki elektryczne? Jak płynie prąd w przewodzie? W jaki sposób można wytworzyć energię elektryczną w dużych ilościach? Jak bezpiecznie i racjonalnie z niej korzystać? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznają nasi uczestnicy. Głównym celem zajęć będzie szeroko rozumiana edukacja w zakresie zagadnień związanych z energią elektryczną. Poprzez zabawę oraz mini scenki, wyjaśnione zostaną dzieciom procesy zachodzące w środowisku oraz rolę energii w życiu człowieka, nauczą się bezpiecznego i racjonalnego korzystania z prądu. Przeprowadzenie zajęć nt. energii elektrycznej zostanie przeprowadzone w ciekawej i atrakcyjnej dla dzieci formie poprzez zabawowy, gry, quizy itp.

Dzieci poznają również:

 • wybrane urządzenia techniczne codziennego użytku ułatwiające prace domowe,
 • pod opieką dorosłych, zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych,
 • pojęcie energii i skąd ją czerpiemy,
 • odnawialne źródła energii,
 • postawę proekologiczną i zachowania energooszczędne,
 • analiza zachowań dzieci i rodziców dot. wykorzystania i oszczędzania energii
 • omówienie wybranego zagadnienia (np. energia a zanieczyszczenia, oszczędzanie energii),energia w domu, w szkole, energia a bezpieczeństwo, alternatywne źródła energii, itp.
 • ćwiczenia praktyczne (wycinanie wiatraków, zabawy ruchowe, zabawy interaktywne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej).

EKOLUDEK-prowadzący: nauczyciel fizyki wraz z uczniami

Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem. Szacunku do niej powinniśmy uczyć już od najmłodszych lat. Kształtując wrażliwość dziecka na piękno natury, chronimy środowisko i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń. W związku z tym chcielibyśmy pokazać uczestnikom świat przyrody, jej piękno oraz zagrożenia, jakie może stworzyć człowiek.

Głównymi celami zajęć „ EKOLUDEK” będzie m.in.:

 • poznanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska,
 • kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka,
 • wyrabianie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceny pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka,
 • formowanie i umacnianie pozytywnych przekonań wobec określonych zjawisk i obiektów przyrodniczych,  a także względem czynów podejmowanych przez ludzi,
 • budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody,
 • aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie  i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń
 • gospodarka odpadami – segregowanie, recykling,
 • zapoznanie ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka, uświadomienie przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza,
 • zapoznanie z zamkniętym obiegiem wody w przyrodzie i jego znaczeniem, uświadomienie przyczyn  i skutków zanieczyszczenia wód, zapoznanie ze sposobami racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody.

WYCIECZKA

Przewidziana jest wycieczka uczestników warsztatów do Muzeum Energetyki Podkarpackiej w Rzeszowie. Wycieczka odbędzie się w ostatni piątek warsztatów, tj. 29.08.2014.

Muzeum PGE w Rzeszowie to magiczne miejsce, które zobaczyć mogli do tej pory tylko nieliczni. Znajdują się tutaj unikatowe pamiątki sięgające początków podkarpackiej energetyki.

Muzeum mieści się w siedzibie Polskiej Grupy Energetycznej Obrót S.A., przy ul. 8 Marca 6. Eksponaty znajdujące się w muzeum ilustrują historię podkarpackiej energetyki, której początki sięgają 1909 r.

Oglądając te eksponaty, pierwsze wrażenie jest imponujące. W muzeum będzie można zobaczyć „archaiczny” sprzęt, który był kiedyś codziennym narzędziem pracy. Są to m.in. liczniki Szpotańskiego, amperomierze, watomierze, aparaty monterskie, zegary ze starej elektrowni czy miliamperomierz z 1935r. Uwagę przykuwa służący do komunikacji telefon produkcji radzieckiej oraz jeden z pierwszych polskich komputerów – Meritum wyprodukowany w 1985 r. Dla wielu ciekawostką będą też… półbuty elektroizolacyjne. Wyglądają jak duże kalosze. Po założeniu je na buty, chroniły elektryka pracującego przy montażu i naprawie linii energetycznych.

Wśród eksponatów dużo jest historycznych, pożółkłych zdjęć. Przedstawiają różne sceny z różnych lat. Można zobaczyć na nich – na przykład - elektrownię miejską w Jaśle z 1903 r., jak i zabawę choinkową dzieci pracowników energetyki w 1966 r. zorganizowaną w Rzeszowie.

Muzeum bogate jest także w unikatowe pisma. Znajdziemy w nim różnorodne pisane, wyblakłym już dziś, atramentem dokumenty. Na przykład: „Dokumentację techniczną i prawną najstarszej linii SN na Podkarpaciu, tzw. Szyny Podkarpackiej z 1931 r.” oraz „ Dokumentację techniczną linii 110kV Starachowice – Stalowa Wola w wybudowanej podczas okupacji niemieckiej w 1943 r.”

Zgromadzone pamiątki pochodzą z rozbiórek starych sieci i elektrowni, część z nich to darowizny od byłych pracowników dzisiejszej PGE Dystrybucja. Muzealne dokumenty znalezione zostały przez pasjonatów m. in. w Archiwum Państwowym.

W muzeum znajduje się księga pamiątkowa, w której wpisali się Ci, którzy mieli już okazję pojawić się w tym wyjątkowym miejscu. Alicja Pikol napisała: „Serdeczne gratulacje dla organizatorów tej pięknej i bardzo ciekawej ekspozycji. Z Ogromnym wzruszeniem przeglądałam zdjęcia i pamiątki z lat 1909 – 1944, lat w których pracował mój dziadziu, Władysław Waller”. A niżej, w księdze pamiątkowej, kolejny wzruszający wpis: „ Dziękuję za bardzo piękną wystawę. Michał Półtora, 10 lat, praprawnuczek Władysława Wallera”.

Partner and Co-Organizer

The Partner and Co-Organizer of the project "Energetic Holidays" is: