Flowers for teachers

"Flowers for teachers" its the musical-artistic activity , whose final effect were performances of talented children and youth as well as a group of kindergarten children during the concert on June 27, 2013 (Thursday) at 10:00 a.m.

Concert is divided into two parts: the first part, during which were held the performances of pupils from music school as well as the second one, the artistic-musical performace was presented by children from kindergartens. After the concert there was a presentation by children from kindergarten the handmade, tissue paper flowers for teachers and parents on the occasion of the end of school year.

Koncert poprzedzony był warsztatami plastycznymi, które odbyły się w Samorządowym Przedszkolu nr 4 w Sanoku, a których adresatami były wybrana grupa wychowanków tego przedszkola. Przedszkolaki miały możliwość rozwijania swoich talentów poprzez własnoręczne wykonanie kwiatków z bibuły przeznaczonych dla Nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku oraz Rodziców, obecnych na widowni podczas koncertu, młodych artystów. Aktywne uczestnictwo grupy przedszkolaków w organizowanym koncercie artystyczno-muzycznym oraz w/w warsztatach miało za zadanie zwiększenie zaangażowania dzieci do pracy w grupie, rozbudowanie wyobraźni twórczej i artystycznej, podnoszenie wiedzy ogólnej, jak również wzrost kultury plastycznej i muzycznej pośród najmłodszych dzieci. Co więcej, dzieci miały możliwość wyrażania siebie poprzez „sztukę”, rozwijania zdolności artystycznych i muzycznych, kreatywnego myślenia oraz umiejętności manualnych, przy tym także ćwiczenia koncentracji i dążenia do realizacji własnego celu.

Natomiast dla dzieci ze Szkoły Muzycznej sama forma koncertu była nobilitująca z uwagi na charakter koncertu oraz możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed swoimi Rodzicami oraz Nauczycielami. Życzliwość płynąca z widowni zachęci dzieci do chętnego uczestniczenia w kolejnych koncertach. Ponadto, jest to również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i konfrontacji z rówieśnikami. Uczestnicy koncertu wyrażając szacunek i wdzięczność wobec swoich Nauczycieli oraz Rodziców uczą się takiej postawy także wobec innych osób, w tym osób starszych.

Bardzo ważnym aspektem koncertu była możliwość spotkania się na jednej scenie dzieci i młodzieży szkolnej oraz grupy przedszkolaków. Spotkanie nauczyło obie grupy współdziałania oraz może zaowocować wzrostem zainteresowania przedszkolaków i ich rodziców rozwojem muzycznym.

Po koncercie nastąpiło wręczenie wykonanych z bibuły kwiatów wszystkim Nauczycielom oraz Rodzicom obecnym na widowni. Dla dzieci przewidziane zostały również upominki w postaci słodyczy.

PLAKAT