Квіти для Вчителів

"Kwiatki dla Nauczycieli" to przedsięwzięcie muzyczno-artystyczne , którego finalnym efektem były występy utalentowanych dzieci i młodzieży szkolnej oraz grupy dzieci przedszkolnych podczas koncertu 27 czerwca 2013 roku (czwartek) o godz. 10:00.

Koncert podzielony został na dwie części: pierwszą, podczas której odbyły się występy uczniów szkoły muzycznej oraz drugą, gdzie swój program artystyczno-muzyczny zaprezentowały dzieci przedszkolne. Po koncercie nastąpiło wręczenie przez dzieci z przedszkola, własnoręcznie wykonanych, kwiatków z bibuły dla Nauczycieli i Rodziców z okazji zakończenia roku szkolnego.

Koncert poprzedzony był warsztatami plastycznymi, które odbyły się w Samorządowym Przedszkolu nr 4 w Sanoku, a których adresatami były wybrana grupa wychowanków tego przedszkola. Przedszkolaki miały możliwość rozwijania swoich talentów poprzez własnoręczne wykonanie kwiatków z bibuły przeznaczonych dla Nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku oraz Rodziców, obecnych na widowni podczas koncertu, młodych artystów. Aktywne uczestnictwo grupy przedszkolaków w organizowanym koncercie artystyczno-muzycznym oraz w/w warsztatach miało za zadanie zwiększenie zaangażowania dzieci do pracy w grupie, rozbudowanie wyobraźni twórczej i artystycznej, podnoszenie wiedzy ogólnej, jak również wzrost kultury plastycznej i muzycznej pośród najmłodszych dzieci. Co więcej, dzieci miały możliwość wyrażania siebie poprzez „sztukę”, rozwijania zdolności artystycznych i muzycznych, kreatywnego myślenia oraz umiejętności manualnych, przy tym także ćwiczenia koncentracji i dążenia do realizacji własnego celu.

Natomiast dla dzieci ze Szkoły Muzycznej sama forma koncertu była nobilitująca z uwagi na charakter koncertu oraz możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed swoimi Rodzicami oraz Nauczycielami. Życzliwość płynąca z widowni zachęci dzieci do chętnego uczestniczenia w kolejnych koncertach. Ponadto, jest to również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i konfrontacji z rówieśnikami. Uczestnicy koncertu wyrażając szacunek i wdzięczność wobec swoich Nauczycieli oraz Rodziców uczą się takiej postawy także wobec innych osób, w tym osób starszych.

Bardzo ważnym aspektem koncertu była możliwość spotkania się na jednej scenie dzieci i młodzieży szkolnej oraz grupy przedszkolaków. Spotkanie nauczyło obie grupy współdziałania oraz może zaowocować wzrostem zainteresowania przedszkolaków i ich rodziców rozwojem muzycznym.

Po koncercie nastąpiło wręczenie wykonanych z bibuły kwiatów wszystkim Nauczycielom oraz Rodzicom obecnym na widowni. Dla dzieci przewidziane zostały również upominki w postaci słodyczy.

PLAKAT