Створювати з природою - Бєщади

Буклет "Створювати з природою" - щоб побачити, натисни тут!

wystawa

W Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbył się ostatni etap  wystawy fotograficznej ”Tworzyć z naturą-Bieszczady 2011/ Create with nature-Bieszczady 2011”, pod przewodnictwem Elżbiety Łukacijewskiej - Poseł do Parlamentu Europejskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem obok Europoseł  objęli

Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego,

Wojciech Blecharczyk Burmistrz Miasta Sanoka oraz

Sebastian Niżnik Starosta Powiatu Sanockiego. 

Wernisaż zaszczycili swoją obecnością licznie przybyli goście, w tym:

- Jerzy Drożdż - Ambasador RP przy UE

- Marek Grela urzędnik Sekretariatu Rady Unii Europejskiej w Brukseli

- Marian Apostoł - przedstawiciel Delegacji UE - Ukraina w PE

- Sławomir MikliczWicemarszałek Województwa Podkarpackiego,

- Kazimierz Rokita - Dyrektor Gabinetu Marszałka Woj.Podkarpackiego

- Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

- Maciej Szykuła - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

- Jolanta Hubner - Poseł do Parlamentu Europejskiego

- przedstawiciele biur regionalnych województw Polski Wschodniej tworzących Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz

- pracownicy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Wystawę otworzyła Elżbieta Łukacijewska-Poseł do Parlamentu Europejskiego , która przybliżyła zgromadzonym gościom tematykę wystawy, a także podkreśliła znaczenie tego unikatowego przedsięwzięcia dla promocji samych artystów i całego regionu Bieszczad.  Następnie głos zabrał Sławomir Miklicz - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, a zaraz po nim gościnnie wystąpił Jerzy Drożdż-Ambasador RP przy UE, który wyrazili swój podziw dla tego oryginalnego przedsięwzięcia. Część oficjalną zakończył Janusza Ostrowski - Wiceprezes Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury w Sanoku, organizator przedsięwzięcia, nawiązując w swoim wystąpieniu do działalności fundacji i jej wpływu na rozwój kulturalny województwa podkarpackiego.  Wernisażowi wystawy towarzyszył recital fortepianowy w wykonaniu Przemysława Pankiewicza oraz Michała Bednarza – uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im W. Kossakowej w Sanoku. Po części oficjalnej był czas na rozmowy w kuluarach oraz osobistą kontemplację wystawy. Dodatkowo, podczas wernisażu zaprezentowany został dwujęzyczny katalog poplenerowy. Wydawnictwo cieszyło się ogromnym zainteresowanie i trafiło nie tylko do przybyłych gości, ale także do regionalnych instytucji zajmujących się kulturą. Niesamowita twórczość artystów,  atrakcje przyrodnicze, turystyczne i kulturalne tego zakątka Polski spotkały się z ogromnym uznaniem brukselskiej publiczności. 

Prezentacja ekspozycji w Brukseli była zakończeniem 6 miesięcznego projekt kulturalnego pod tą samą nazwą: Tworzyć z naturą–Bieszczady 2011/ Create with nature – Bieszczady 2011, który od początku powstania był mocno wspierany przez Elżbietę Łukacijewską.

Dwujęzyczna „podróżująca ekspozycja” powstała przy współpracy z gminami powiatu sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego i do tej pory prezentowana była na ich terenie. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami w projekcie, jej oficjalny pokaz, który był istotą całego przedsięwzięcia odbył się w Brukseli.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa Podkarpackiego.

Głównym sponsorem był PGNiG w Sanoku.